De ansatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget, bedre ivaretakelse av lavtlønte og viktige endringer i tariffavtalen som har stor betydning for medlemmenes arbeidshverdag.

- Dette har vært et svært tøft oppgjør, men nå er jeg glad for at vi kom i mål med et resultat, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat, som forhandlet for LO-forbundene NTL og MFO.

- Vi gikk til mekling hovedsaklig på grunn av fordeling av pengene og ønske om reell forhandling om tariffavtalen. Nå har vi oppnådd en mer rettferdig fordeling enn før mekling, og fått igjennom tekstkrav i tariffavtalen. Vi har fått gitt en klar beskjed til NRK om at det er uakseptabelt å ikke forhandle om tariffavtalen i et hovedoppgjør, utdyper Olsen.
Lise Olsen forteller at årets oppgjør handlet mye om å oppnå en reell forhandling om innholdet i tariffavtalen og en økonomisk ramme som sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft. Det mener hun er oppnådd.

Hovedtrekkene i resultatet:
• Alle får et generelt tillegg på 15.250 kroner pr år
• Gjennomslag for å øke lønna til flere lavlønns- og utdanningsgrupper
• Økt medbestemmelse på arbeidstid, og andre endringer i tariffavtalen
• Spørsmålet om uttelling for utdanning skal tas opp i partsarbeid fremover

Resultatet skal til uravstemning hos medlemmene, med frist 1. juli.

Her er MFOs informasjon til sine medlemmer:

Og her er NTLs informasjon og Riksmeklerens møtebok.