­- Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav på blant annet ulempetillegg, samt et godt lønnsoppgjør totalt sett, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

LO Stat har meklet på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Norsk Journalistlag (NJ) hadde andre hovedkrav, og brøt meklingen. 1700 journalister i NRK er nå i streik.

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok. (PDF, 249KB)