- Vi er fornøyd med lønnsoppgjøret i LHL. Selskapet sliter økonomisk, derfor er oppgjøret akseptabelt for oss, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

I Unicare BAB gikk lønnsoppgjøret til mekling. Unicare BAB tilbyr heldøgns boliger, dagsenter, avlastning, skolefritidsordning og sommertilbud til mennesker med ulike typer omfang av utviklingshemninger.

Norlandia Barnehagene må også en tur innom Riksmekleren.

- Uenigheten for begge selskapene er at tilbudet til de ansatte er under frontfaget på 3,2 prosent, sier Eivind Gran.

Dato for meklingen er ikke bestemt, men blir antagelig over sommeren. Alle virksomhetene er en del av Spekters område 12. 

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene. (PDF, 54KB)