NSB kom til enighet før helgen. I dag fulgte Flytoget etter. Striden har stått om Flytogets bemanning og sikkerhet på jernbanen. 

- Når vi kom til enighet mellom NJF og NSB er det naturlig at enigheten også kom i flytoget, fordi deler av uenigheten var den samme, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

- Vi er tilfreds med at partene er enige om at bemanning i tog ikke skal endres i tariffperioden, det vil si to år fram i tid, sier Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i NJF.

Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning.