Ungdommens arbeidsvilkår er viktig for LO, og ungdom skal ikke behandles annerledes enn øvrige arbeidstakere. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobben.

LO mener det er viktig at ungdommen blir tatt godt vare på i sommerjobben, og at det første møtet med arbeidslivet blir positivt. LOs sommerpatruljes viktigste oppgave er derfor å informere ungdom om egne rettigheter i arbeidslivet, og veilede dem når ting går galt.

Hovedfokus i år er å påse at de har fått skriftlige kontrakter, slik de har krav på.

Det finnes dessverre arbeidsgivere som utnytter ungdommen, nettopp fordi ungdom ikke kjenner sine rettigheter. Hvert år oppdages det unge arbeidstakere som ikke får lønn som avtalt, jobber for mange timer, ikke får lønnsslipp eller er satt til å utføre arbeid som er til skade for deres helse og utvikling.

LO har også en egen informasjonstjeneste for ungdom i sommerjobb. Her kan ungdom få svar på spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet, eller de kan tipse oss om arbeidsgivere som utnytter ungdom.

Alle som lurer på noe i forhold til jobben sin, kan kontakte sommerpatruljens informasjonstjeneste, enten på telefon 8 100 1999, e-post sommerpatruljen@lo.no, eller ved å sende en sms: SP <ditt spørsmål> til 2030.

Se www.lo.no for oversikt over viktige rettigheter for sommervikarer.

For kontaktpersoner i fylkene, kontakt sommerpatruljens informasjonstjeneste på 81001999

Kontaktperson LO sentralt:
Kent Rune Pedersen, ungdomsrådgiver i LO
Mobil 980 72 104, kent.rune.pedersen@lo.no