Halvparten av unge velgere bruker ikke stemmeretten sin.

Leder Eddie Ingebrigtsen i NTL NRK og hovedtillitsvalgt Christopher Birknes i BP Norge AS fant ut at de ville gjøre noe med det. Resultatet ble prateprogrammet Valgpodiet, som skal få førstegangsvelgerne til å stemme.

De to møttes i en faglig debatt, og fant ut at de ville gjøre noe morsomt sammen.

August brukes derfor til å intervjue folk om valget.

De intervjuer stortingspresident Dag Terje Andersen, statsråd Heikki Holmås, Einar Gelius, Charter-Svein og Paradise Hotel-vinner Vida Lill Gausemel Berge.

Les mer på aktuell.no