Dato for streiken er ikke fastsatt, men den vil ventelig bli gjennomført i månedskiftet januar/februar.

- Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen, og får støtte av Tone Rønoldtangen:

- Vi er på full fart mot et arbeidsliv og et samfunn vi ikke ønsker oss. Denne saken er alvorlig nok for seg selv, men vi vet at det kommer mer. Signalene er tydelige. Derfor er det viktig at alle støtter opp om denne streiken, sier Rønoldtangen.

LOs sekretariat, som består av forbundslederne i LO, slår fast at H/Frp-regjeringen med sitt forslag om mer midlertidighet og en svekket arbeidsmiljølov er på kollisjonskurs med norsk fagbevegelse.

- Vi advarer Stortinget på det sterkeste mot å vedta dette forslaget, som vil rokke ved den grunnleggende tryggheten i det norske arbeidslivet, sier LO-lederen. Vi vil jobbe hardt for å få stortingsflertallet til å avvise dette. Vi vil vise at norske arbeidstakere ønsker seg trygge, faste jobber.

Regjeringen foreslår en grense på «nye midlertidige» på 15 prosent. Det kommer i tillegg til de som er midlertidige i dag, som utgjør omlag 10 pst av antall sysselsatte.

- Det er i praksis et fullt frislipp, og strider mot erfaringene fra andre land, alle råd regjeringen har fått fra arbeidstakerorganisasjonene, statens egne fagetater og forskningsinstitusjonene. Det er den største omveltningen av norsk arbeidsliv på mange tiår, sier LO-lederen.