Et områdevarsel er en del av meklingsløpet og den første beskjeden til arbeidsgiver om hvordan en streik vil ramme. Det angir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som vil bli berørt i løpet av en eventuell streik. Det er ikke uvanlig at uttaket deles opp i flere faser. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel to uker før fristen. 

En uke før meklingsfristen vil LO Stat overlevere navnelistene over hvilke medlemmer som kommer til å ta på seg streikevestene om det skulle ende i konflikt.

Meklingen omfattes av taushetsplikt. Det er Riksmekleren som har kontroll på informasjonen knyttet til selve meklingen.

Last ned: Se hele streikeuttaket (PDF, 124KB) (PDF)