Rett etter nyttår underskrives en fireårig samarbeidsavtale med Antirasistisk Senter.

Både terroraksjonen den 22. juli og et mer inkluderende Norge var sentrale temaer på LO Stats kartellkonferanse i november.

På den samme konferansen underskrev LO Stat-leder Tone Rønoldtangen og Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres en ny avtale der LO Stat fortsetter som rasismefri sone.

Som rasismefri sone forplikter LO Stat seg til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke ledige stillinger og også kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til jobbintervju.

LO Stat forplikter seg også til å ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gjøre sitt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår.

Hver sone betaler en årskontingent og forplikter seg til å henge opp skilter godt synlig i lokalene.

Og nå innledes et nytt kapittel.

Forbundet Industri og Energi har tatt initiativ til et samarbeid med Antirasistisk Senter, der denne organisasjonen skal bidra til det antirasistiske arbeidet.

Rett etter nyttår blir det underskrevet en fireårig avtale, der en rekke LO-forbund går sammen om å støtte senteret økonomisk i arbeid mot høyreekstremisme i Norge.

Senteret har vært entusiastisk til forslaget og har allerede ansatt en person med denne spesifikke arbeidsoppgaven.

- Vi er glad for initiativet, og det er selvsagt at vi skal delta i prosjektet. Det som skjedde 22. juli rammet LO Stat og våre forbund direkte, både menneskelig og materielt. Kampen mot høyreekstremisme i Norge er viktigere enn noen gang, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Midlene som skytes inn i prosjektet skal brukes til lønnsmidler, drift av administrasjon og kontor og aktiviteter som informasjonstiltak, politisk påvirkningsarbeid, utredninger, nettverksarbeid osv.

Antirasistisk Senter stiller seg dessuten til disposisjon overfor LO-familien når det gjelder å holde foredrag og innledninger på møter arrangert av forbundene og deres lokale organisasjonsledd.

Antirasistisk Senter vil også invitere deltagerne til et dialogmøte hvert halvår for å diskutere senterets arbeid mot høyreekstremisme og utveksle ideer om arbeidet og hvordan fagbevegelsen kan involveres i dette arbeidet.

- LO Stat har et høyt aktivitetsnivå lokalt via våre distriktssekretærer, og det er naturlig at også de involveres i dette prosjektet. Kampen mot den høyreekstreme ideologien må og skal være høyt på vår agenda i årene som kommer, konstaterer Rønoldtangen.