Reallønnsnedgang.

Mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Statens tilbud vil ikke sikre at alle våre medlemmer får en lønnsøkning i år. Vi mener at et stort generelt tillegg vil sikre alle en lønnsøkning. Det er rettferdig. Statens opplegg er urettferdig.

Kvinner tjener mindre enn menn.

Vi har også en annen stor urettferdighet. Det er at mange kvinner tjener mindre enn menn i tilsvarende jobb og ansvarsområde. Vi har prøvd statens oppskrift i flere år. Siden 2012 har forskjellene økt.  Nå krever staten mer av det samme. Staten legger i år opp til et lønnsoppgjør hvor det blir nærmest umulig å rette opp skjevheter i lønn mellom menn og kvinner.

Håpløst gammeldags.

Statsråd Monica Mæland, øverste arbeidsgiver i staten, kaller det fornying. At staten tenker nytt og moderne. At det vil gi fleksibilitet. Men det er ingenting moderne og fleksibelt over det staten holder på med. Tvert imot håpløst gammeldags. Hva slags beskjed er det å sende ut til alle unge jenter i utdanning: Kom gjerne til oss, men du må ikke forvente at du får samme lønn som din mannlige kollega.

Derfor sier LO Stat nei til Monica Mælands metode, og derfor er vi i mekling.