Det staten og Riksmekleren i dag har fått, er det som kalles et områdevarsel. Dette er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Det gir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel. Mer detaljerte lister over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik, med navn og arbeidsplass vil bli overlevert på et senere tidspunkt.

En eventuell streik vil bli iverksatt klokken 06.00 den 24. mai.

Her er lista:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Petroleumstilsynet
   

Barne- og likestillingsdepartementet:

 • Barne- og likestillingsdepartementet
   

Finansdepartementet:

 • Finansdepartementet
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Skatteetaten


Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet


Justis- og beredskapsdepartementet:

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kriminalomsorgen


Klima- og miljødepartementet:

 • Klima- og miljødepartementet


Kommunal- og distriktsdepartementet:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorgan (DSS)


Kultur- og likestillingsdepartementet:

 • Kultur- og likestillingsdepartementet


Kunnskapsdepartementet

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Tromsø

​​​​​​​
Landbruks- og matdepartementet:

 • Landbruks- og matdepartementet

​​​​​​​
Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Nærings- og fiskeridepartementet

​​​​​​​
Olje- og energidepartementet:

 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

​​​​​​​
​​​​​​​
Samferdselsdepartementet:

 • Samferdselsdepartementet
 • Kystverket
 • Statens vegvesen