Staten fikk i dag overlevert et streikevarsel fra LO Stat. Også Unio og YS Stat hasr levert sine varsler. Dette er  områdevarsler som sier hvordan det første uttaket vil se ut. De 3270 medlemmene i LO Stats uttak fordeler seg på en rekke forbund, men naturlig nok er det Norsk Tjenestemannslags som vil ha flest medlemmer ute i streik den 26. mai, hvis ikke Riksmekleren og partene finner en løsning.

Se lista over områdene som vil bli tatt ut først i en eventuell streik (PDF) (137KB)

Medlemmene som blir tatt ut fordeler seg på 15 departementer og underliggende virksomheter, samt statsministerens kontor. Det er i første rekke Oslo som vil bli berørt, men også i Mo i Rana tas det ut medlemmer i en eventuell konflikt.

Et mer detaljert varsel med navnelister, vil bli overlevert staten fire dager før meklingsfristen.

Riksmekleren har gitt partene munnkurv mens meklingen pågår, så vi er avskåret fra å si noe om det som skjer akkurat nå.

Ved inngangen til meklingen beskrev LO Stat-leder Tone Rønoldtangen likevel situasjonen som utfordrende og at det var et "hav av avstand" mellom partene. Hun la til at LO Stat hadde tenkt bidra det de kan for å unngå konflikt.