- Jeg vil takke Monica Mæland for samarbeidet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennom to år. Vi har ikke alltid vært enige i sak, men har respektert hverandres roller, sier Aas.

- Jeg vil samtidig ønske Nikolai Astrup velkommen som ny statsråd. Han kjenner jo allerede departementet som digitaliseringsminister, noe som er en fordel. Staten står foran store utfordringer, og et godt partsforhold er et viktig redskap når disse skal løses, sier Aas.

Monica Mæland