LO Stats representantskap avholdes hvert fjerde år. Folkelig sagt er dette LO Stats landsmøte, med vanlige landsmøtesaker. Stedet har alltid vært Pers hotell på Gol, og møtet har vært avviklet i forbindelse med den tradisjonelle Kartellkonferansen.
Men altså ikke denne gangen. Styrets vedtak innebærer at representantskapsmøtet gjennomføres i to deler. Del én avholdes i Oslo-området den 17. november 2020, om nødvendig digitalt. I hovedsak er det valg av tillitsvalgte i LO Stat som blir gjennomført her. Men også noen av vedtektene og årsmeldingene skal behandles og godkjennes her. 
 
Del to av representantskapsmøtet gjennomføres i uke 47 i 2021 i forbindelse med Kartellkonferansen. Der skal man behandle resten av vedtektene, prinsipp- og handlingsprogrammet og siste del av valgene.
 
Styret var splittet i saken. Et knapt flertall gikk for denne måten å løse utfordringene på, mens mindretallet ønsket å utsette alt til 2021.
 
-Dette har vært en vrien sak. Ingen vet hvordan situasjonen er i november, med tanke på Korona-viruset og smittefare. Derfor måtte vi ta en beslutning litt i «blinde». Den største utfordringen er at vi har sentrale tillitsvalgte som blir pensjonister og må erstattes. Og vi vet samtidig at det blir et utfordrende tariffoppgjør i 2021. Jeg har stor forståelse for de som ikke ønsket å gjøre det på den måten vi endte opp med, men jeg syns vi har hatt en god debatt i både arbeidsutvalget og styret før beslutningen ble tatt. Og da virker demokratiet, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
 
LO Stat-lederen sier at han er lei seg for at det ikke blir noe arrangement på Pers hotell på Gol i år. Og ikke minst at den svært lange tradisjonen med kartellkonferanse i november nå må brytes på grunn av et virus.
 
-Kartellkonferansen er et viktig politisk verksted. Og har vært arrangert siden 50-tallet. Så det blir rett og slett rart å ikke kunne sette seg på toget retning Gol i november. Men LO Stat kommer sterkere igjen i 2021. Det er jeg sikker på, sier Aas.