"Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi er det fulle navnet på kurset ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Studiet er et selvstendig emne (15 studiepoeng) og er organisert som et nettstøttet studium med tre samlinger

Dette er et skreddersydd kurs for LO Stat, og er et av kursene som raskest blir fulltegnet.

Denne uka var representanter for UiB og LO Stat i Paris for å evaluere, diskutere og styrke samarbeidet. Delegasjonen på åtte besøkte først det fransk- norske senteret, hvor de ble presentert for aktiviteten til dette senteret, der 2 personer arrangerer ca 25 kurs hvert år, fortrinnsvis for akademikere fra universiteter og høyskoler. De har nettverk over hele verden, og kan få tak i de beste innledere og professorer for de enkelte emnene de setter opp.

Resten av dagen var det internt møte for å diskutere kurset og planlegge framover. 

Onsdag var det så besøk hos OECD, der gruppa fikk en presentasjon av Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO. 11 nordmenn har sitt daglige virke ved kontoret. OECD er en organisasjon med 34 medlemsland, med 2500 ansatte og et årlig budsjett på 2,7 milliarder kroner. Norges bidrag er på 1,4%. Årlig kommer de ut med ca 250 publikasjoner, en rekke rapporter og sakspapirer til alle møtene i de 400 komiteene, arbeidsgruppene og for de ca 40 000 delegatene som deltar årlig.

Hos OECD fikk gruppa blant annet høre om utviklingen av offentlig kontakt med publikum gjennom internett og andre former for elektronisk kontakt. På dette området er Norge blant de ledende, mens Italia ligger på bunnen.

Siste innledning var kanskje den viktigste for de besøkende fra Norge. Maya Beauvallet fra The OECD Network of Public Employment and Management, and Public Sector Unions ba spesielt om å få diskutere utfordringene fagbevegelsen står overfor på området sosial dialog i offentlig sektor. Økonomiske kutt, reformer og menneskelige ressurser og gjensidig tillit er sentrale begreper her.

Norge er utenforlandet i denne sammenheng, derfor er det viktig at de skjønner at vårt system fungerer, og kanskje kan være et ideal for andre land. De norske fortalte om hvordan trepartssamarbeidet I Norge fungerer, om forhandlingssystemet med hovedforhandlinger og mellomoppgjør. De informerte også om lokal kontra sentral lønnsdannelse, og om individuell kontra kollektive lønnsavtaler, og fikk en takk i retur fra forskeren.