I tillegg til foretak som VY, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter.

- For LO Stat er økt kjøpekraft hovedkravet. Kravene til lønn skal videre fremme likelønn og bekjempelse av lavlønn, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Kravene er tråd med forutsetningene for frontfaget, det vil si forhandlingene mellom LO og NHO i privat sektor.

- Vi forutsetter også at den samlede lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende for ledere og andre grupper av ansatte, poengterer Lise Olsen.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandler LO Stat og Spekter de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.