– Vi krever økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg og at lønnsforskjellene reduseres for de med høyere utdanning, sier LO Stats nestleder Eivind Gran.

LO Stat krever et generelt tillegg til alle på 1.950 kroner. Det kreves et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner til de som tjener 417.726 kroner eller mindre. LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,8 prosent. 

KRAV: LO Stat overleverer kravene til Spekter. Fra Venstre forhandlingsleder og nestleder Eivind Gran, sekretær Øystein Gudbrands, nestleder Lise Olsen og leder Egil Andrè Aas.

KRAV: LO Stat overleverer kravene til Spekter. Fra venstre forhandlingsleder og nestleder Eivind Gran, sekretær Øystein Gudbrands, nestleder Lise Olsen og leder Egil Andrè Aas.  

Om forhandlingene

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak