Kjære medlemmer i LO Stats forbund, årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten endte med enighet etter tvungen mekling 24. mai.  Dette har vært det vanskeligste oppgjøret på svært lang tid for LO Stat og forbundene. 
Vi måtte ta noen tunge valg underveis. Men de har vært nødvendig. For marsjordren fra dere medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at prioritet 1 må være å komme tilbake til likelydende tariffavtaler i staten. 

Siden Høyreregjeringa ga Akademikerne sin egen avtale i 2016, og spesielt etter at Unio hoppet over til den avtalen i 2022, har vi opplevd en svært bekymringsfull utvikling. Vi ser en tiltakende ulikebehandling av statsansatte, der vi opplever at ansatte med samme utdanning, samme ansiennitet, som jobber ved siden av hverandre på den samme arbeidsplassen blir ulikt behandlet i tariffoppgjørene. Slik kan vi rett og slett ikke ha det!

For vi vet, og dere vet at det er kun når forhandlinger skjer i samme rom, og med utgangspunkt i den samme lønnsmassen, at alle statsansatte kan ivaretas. 

Det store flertallet av LOs medlemmer i staten er langtidsutdannet, men vi organiserer fra topp til bunn. I de fleste ansattegrupper. 

Derfor er det også viktig for oss å ivareta alle, og ikke bare enkeltgrupper

LO Stat har kjempet lenge for likelydende avtaler, og gikk inn i forhandlingene med stor tro på å få i havn en rettferdig og framtidsrettet tariffavtale, som har i seg både et sentralt og et lokalt element, hvor vi ikke gir fra oss streikeretten, hvor vi har med regler for minstelønn og godskriving, og hvor vi kan sikre muligheten for likebehandling. Derfor svarte flertallet også ja til tilbudet fra staten. 

Så er det også slik at veien tilbake til likelydende avtaler også vil komme med en pris. For å komme i mål har vi akseptert at andre viktige krav ikke ble innfridd. Det er forhandlingers natur. Det er å gi og ta. Slik er det bare.

Derfor respekter vi også at mindretallet i vårt forhandlingsutvalg vendte tommelen ned
Det må ikke herske tvil om at LO Stat står fast på den tariffpolitikken som er vedtatt, og vi vil i årene framover fortsatt kjempe for sentrale tillegg, for likelønn og for at alle blir ivaretatt.  

Ganske raskt skal dere få mulighet til å si hva dere mener om resultatet i helhet. Uravstemningen over resultatet skal gjennomføres før sommerferien.  Jeg håper du tar deg tid til å lese mer om resultatet når du får uravstemningsmaterialet – og at du så avgir din stemme. 

LO Stat anbefaler at du stemmer ja til resultatet. Godt valg! 


 

 

 

 

--