LO-lederens første arbeidsplassbesøk var ved Universitetet i Nordland, og møte med ca 30 medlemmer i NTL. Årets stortingsvalg var tema for møtet, og LO-lederen fikk igang både debatt og spørsmål fra medlemmene. Etter møtet fikk Gerd Kristiansen og resten av delegasjonen en omvisning ved fakultetet for biovitenskap og akvakultur i Mørkvedbukta.

På ettermiddagen var det Nordlandssykehuset Psykiatri som stor for tur. Her fikk LO-lederen en innføring i og omvisning på sykehusets nye sterkavdeling, noe som var meget lærerikt. Valg og politikk var også tema på dagsorden, og tillitsvalgte ble oppfordret til å gjøre en innsats for å få igang debatter på arbeidsplassen og motivere medlemmene til å bruke stemmeretten.