Mens industriarbeiderne har et overheng på én prosent, har ansatte i staten et overheng på to prosent. Det betyr at mye av pengene som det skal forhandles om i år, allerede er brukt opp før forhandlingsdelegasjonene i staten har rukket å hilse på hverandre.

Les hele saken på aktuell.no