I første omgang omfatter uttaket 100 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også er arbeidsgivermotpart i staten.
 
LO Stat-leder Egil André Aas sier at uttaket er ment å ramme arbeidsgiver, og at det vil påvirke et departement som har mange planleggings- og samordningsoppgaver.
 
-Vi mener det er et ansvarlig uttak hvor vi har forsøkt å skjerme tredjepart/befolkningen, men dersom vi havner i streik og den må trappes opp vil det merkes, sier han.
 
Det staten og Riksmekleren fikk i dag, er et områdevarsel, som altså utgjør medlemmer i LO Stats forbund ved SMK, departementene og underliggende etater. En eventuell opptrapping vil bli varslet til arbeidsgiver fire dager før det skjer.
 
Aas minner om at landet står i en ekstraordinær situasjon og at det også påvirker planleggingen av streik. I tillegg til at LO Stat alltid vurderer veldig detaljert hvordan en streik i staten vil slå ut, må de også sørge for at de som blir tatt ut i streik er godt forberedt. Det betyr blant annet at de som blir tatt ut allerede har fått beskjed om det.
 
-Vi hadde helst sett at vi skulle ha kommet i mål i forhandlinger, men opplevde en motpart som åpenbart ikke var interessert i en forhandlingsløsning. Derfor havnet vi hos Riksmekleren, der vi skal gjøre vårt for å finne en løsning.  Jeg håper staten møter hos Riksmekleren med større vilje til å bli enig enn de gjorde i forhandlingene, sier han.
 
Meklingen i staten går inn i den siste intense fasen de tre siste dagene før fristen. Hele meklingsperioden fra 23. september er omfattet av taushetsplikt.
 
LO Stats ulike forbund har drøye 40.000 medlemmer i staten.

SE OGSÅ: områdevarsel for 1. streikeuttak (PDF, 92KB)