LO Stats fylkeskartell i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane befinner seg relativt nært hverandre rent geografisk, men i en del av landet der fjellene er høye og fjordene mange, har det ikke alltid vært like enkelt å samarbeide. Distriktssekretærene Birgit Stav i Bergen og Lars Børseth i Trondheim vil gjøre noe med dette, og har derfor samlet denne delen av landet i Geiranger tre dager denne uka.

Og det hele startet med kurs i mediekunnskap og skriving. Hvordan jobber media? Hvilken rolle spiller de nye mediene? Hvordan kan tillitsvalgte delta i samfunnsdebatten og få gjennomslag for sine meninger? Dette var hovedtemaene. Deltakerne fikk teorien forklart av LO Stats informasjonssjef Stein Syrstad, før de ble kastet på dypt vann og måtte skrive leserinnlegg.

Gjennomgang i plenum kan være skummelt for noen hver, men kurslederen var raus med ros etterpå.

- En imponerende gjeng. Her er det mange blivende skribenter. Det handler bare om å kaste seg utpå, men da er det også en stor fordel å ha basiskunnskapen og kunne noe om de grunnleggende teknikkene, forteller Syrstad.

Torsdag fortsetter samlingen med fylkesvise arbeidsutvalgsmøter og et felles styremøte. Målet er tettere kontakt mellom fylkeskartellene i årne framover.