Bufetat, som blant annet jobber med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon, er i omstilling. Som i mange andre omstillingsprosesser, behovet for kunnskap og informasjon er stort. Det ønsket distriktssekretærene i Stavanger (Sigrun Torrissen) og Bergen (Birgit Stav) å bøte litt på.

Fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane kom det tillitsvalgte. Så stor var interessen at det sto folk på venteliste. 

Omstillingen i Bufetat føles vanskelig for noen, og når avtaler forhandles på virksomhetsnivå, kan de som jobber i ytterste ledd oppleve å ha for lite kjennskap til hva som skal skje, og hvorfor.

Om ikke LO Stats to kursledere akkurat hadde svar på alt, så var det i hvertfall 25 fornøyde deltakere som kunne reise hjem ved kursets slutt.