Pensjonskursene er populære. Også dette var fulltegnet med tillitsvalgte og medlemmer. Dag Westhrin, som er LO Stats pensjonsekspert, tok en gjennomgang av regler for alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter.Typiske spørsmål i en slik sammenger hvordan er det nye pensjonssystemet slår ut og hvilke politiske utfordringer LO og LO Stat har.

"Nei det vet jeg ikke," er et typisk svar når du spør folk om hva de tror de vil få i pensjon. Litt klokere ble deltakerne på dette kurset, men for å være helt sikker må du sjekke selv med NAV.

- Jeg deltar for å tilegne meg kunnskap både av personlige og faglige grunner. Som tillitsvalgt får jeg stadig pensjonspørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer. Jeg ønsker å kunne svare litt enkelt, men aldri gi andre råd en at den enkelte bør sjekke med trygdekontoret og pensjonskassen for å få de riktige svarene på sin fremtidige pensjon, forteller Trond Mathisen etter å ha hørt på Westhrin.