«Kontroll og overvåkning i arbeidslivet,» heter kurset, som er en del av LO Stats kursrekke. 6-7.oktober deltok 27 medlemmer i virksomheter i staten og Spekter.

Innledere Marianne Svensli fra LO, Torstein Brechan fra NTL, Christian Erlend Nygård Jensen fra Arbeidstilsynet, Henok Tesfazghi fra Datatilsynet og Dag Wiese Schartum, som er professor ved Senter for rettsinformatikk

Kurset tok for seg hvilke bestemmelser som gjelder, utfordringer og praksis på dette området. Arbeids- og Datatilsynets roller og ansattes og tillitsvalgets utfordringer ble også belyst. Temaene skapte engasjement og diskusjon. Det er tydelig at kunnskapen om dette er forholdsvis liten i arbeidslivet.

Tanya Sjøberg og Karen Kjørum fra NSB Kontaktsenter var fornøyd med ny kunnskap:

Dette var et veldig lærerikt og interessant kurs om et veldig viktig tema. Det er så viktig at flest mulig får mer informasjon om nettopp dette med kontroll og overvåkning i arbeidslivet. Da kan vi som ansatte få større mulighet til å sette oss inn i hva, hvor mye og hvem som kan ha tilgang til info om oss, og ikke minst hva slags rettigheter vi har i forhold til dette. Ikke tvil om at kurset har vært nyttig, sier de to.