13 deltakere deltok på ukekurset i organisasjonskunnskap.

I tillegg til organisasjonskunnskap lærte deltakerne om arbeiderbevegelsens ideologi, historie, taleteknikk, kommunikasjon og møteledelse.

De fikk også trene seg på å holde innledninger fra talerstolen og lede medlemsmøter og årsmøter.

LO Stats distriktssekretærer i Bergen og Stavanger, Birgit Stav og Odd Helge Henriksen, hadde hovedansvaret for kurset.

Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at de tar med seg mye nyttig kunnskap som kan tas i bruk i vervet som tillitsvalgt.