Staten først:

Partene i staten innledet sine forhandlinger den 7. april. Da møtte hovedsammenslutningenes forhandlingsledere statens personaldirektør Merete Foss Liverød for å overlevere første kravdokument. Mer om det finner du her: og mer detaljert her.

LO Stats delegasjon ledes av Tone Rønoldtangen, som er leder i LO Stat. Hun har med seg et forhandlingsutvalg som består av representanter for de berørte forbundene.

LO Stats forbund har ca 44000 medlemmer i staten, og er den største hovedsammenslutningen.

Etter en påskepause fortsatte forhandlingene denne uka. Partene har daglige møter for å overlevere krav, sjekke ut ting med hverandre og diskutere prosessen videre. Først i innspurten i neste uke vil de økonomiske kravene bli lagt fram av organisasjonene.

Innspurten vil for alvor skje den 28. 29. og 30. april. Ved enighet vil det foreligge et resultat som medlemmene skal stemme over. Skulle partene ikke komme til enighet, blir det brudd og oppgjøret går til mekling hos Riksmekleren. Utløpsdato avhenger av flere ting. Det skal gå minst tre uker før det kan iverksettes arbeidsstans. Riksmeklerens timeplan avgjør hva som blir endelig dato. Informasjon om dette vil komme etter et eventuelt brudd.

Ved enighet her skal resultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene. Finner ikke Riksmekleren en løsning, blir det streik. Hvor mange som eventuelt vil bli tatt ut i streik blir ikke klart før mot slutten av meklingen. I utgangspunktet er alle medlemmer i konflikt. Men selve uttaket vil vanligvis være mindre. De som blir tatt ut til å streike, vil få beskjed om det i god tid.

Spekter:

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 52.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Også her er det et eget forhandlingsutvalg. Det ledes av LO Stats nestleder, Eivind Gran.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

A-delsforhandlingene ble startet og sluttført av LO Stat og Spekter 7. april. Resultatet av dette finner du her. Protokollen med en oversikt over de 10 områdene og rundt 200 overenskomstene som omfattes av oppgjøret finner du her (PDF):

Etter at A-delsforhandlingene ble sluttført fortsetter forhandlingene i det som kalles B-deler lokalt. I løpet av disse forhandlingene kan partene be om bistand fra LO Stat og Spekter hvis ting går seg fast. I tillegg gjennomfører LO Stat og Spekter en fase 3-forhandling der de godkjenner forhandlingsresultat som foreligger, eventuelt forsøker å finne en løsning for de oppgjørene som er på vei i mekling. Ved enighet i forhandlinger eller etter mekling skal resultatet sendes til uravstemning blant medlemmene.

Også i Spekter skjer det samme hvis Riksmekleren må kaste kortene i en mekling: Det blir streik. Det spesielle er at hele området da vil være i konflikt, selv om uttaket vanligvis vil knyttes til den virksomheten meklingen gjelder for.

Også her vil de som blir tatt ut bli varslet i god tid på forhånd.

I både staten og Spekter skal medlemmene stemme over resultatet etter en streik.

Følg for øvrig tariffoppgjøret på www.lostat.no, @LO_Stat (twitter) og på LO Stats tariffsider på Facebook.

I frifagbevegelses tariffleksikon finner du definisjoner på mange ord og uttrykk som preger et tariffoppgjør.