Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Arbeiderpartiet og LO vil at velferd skal prioriteres foran skattekutt.

Fellesskapets penger skal brukes på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg, framfor milliarder i skattekutt til de rikeste.

Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Det skal skal satses på den norske fellesskolen og gode offentlige sykehus framfor frislipp av utenlandske, kommersielle aktører som tenker profitt, og som kan gå konkurs og skaper usikkerhet for tilbudet til befolkningen.

Trygghet for eldre og en god skole for våre barn skaper vi best i fellesskap, ikke ved å la omsorg, helse og skole styres av markedet, heter det i dokumentet.

Dokumentet i pdf-format: Faglig politisk plattform 2014 - 2017