- Det er en fin gruppe som deltar aktivt i plenum og gruppearbeid, sier kurslederne Birgit Stav og Lars Børseth fra LO Stat.

Kursets formål er å sette deltakerne bedre i stand til å avdekke og løse opp i konflikter og se ulike måter å skape godt samarbeid og arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Onsdag var psykiatrisk sykepleier Yngve Osbak gjesteforeleser. Yngve er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland og er en mye brukt foreleser i tema om psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelige forhold.

- Dette er god kunnskap om viktig tema, som deltakerne kommer til å få nytte av når de er tilbake på arbeidsplassen sin, mener kurslederne.