Varianter av dette kurset er kjørt over hele landet de siste månedene. De siste tre dagene har 21 tillitsvalgte fra staten og Spekter vært samlet i Stjørdal til en litt komprimert utgave av grunnkursene Forhandlinger i Staten og Forhandlinger i Spekter.

Kursets formål er naturligvis å sette deltakerne i stand til å gjennomføre drøftinger og forhandlinger i egen virksomhet - ikke bare gjennom kjennskap til lov- og avtaleverk, men også på en skikkelig og saklig måte. 

- Fordi Staten og Spekter har forskjellig lov- og avtaleverk må nødvendigvis store deler av kurset deles, men vi har også lagt inn flere emner som arrangeres felles, forteller distriktssekretærene Mona Fagerheim i Bodø og Lars Børseth i Trondheim, som har ansvaret for hver sin gruppe.

- Store deler av kurset er lagt opp som praktiske øvelser. Gjennom rollespill drøftes og forhandles både personalsaker, budsjetter og lønn. Her avdekkes det ikke bare talent i fagforeningsarbeid, enkelte viser også store skuespillerprestasjoner ler de to kurslederne.