Her kan du lese om flere av LO Stat sine kurs og søke om plass:

Kurset skal gi deltakerne forståelse for og kunnskap om personalpolitikk, psykososialt arbeidsmiljø og menneskelige reaksjoner.

Hvorfor oppstår konflikter og hva kjennetegner et godt psykososialt arbeidsmiljø? er spørsmål som stilles av kurslederne Birgit Stav og Lars Børseth. Det er ikke alltid man finner vi svar med to streker under. Ofte går man heller ikke grundig nok inn i problemstillingen og ender gjerne opp med å ville fjerne symptomene i stedet for problemet.

På kurset øves det på metoder som gjør folk i stand til å se alle nyansene og avdekke den egentlige årsaken til situasjonen. Gjennom aktuelle problemstillinger vurderes ulike innfallsvinkler og alternative løsninger, samtidig som dette forankres i lov- og avtaleverket. Gjennom rollespill prøves det også ut i praksis. 

- Det er 23 aktive og engasjerte deltakere, forteller Birgit Stav.

- Vi har hatt god dialog og godt gruppearbeid og både kursledere og deltakere er svært fornøyde. Vi har fått påfyll av kunnskap som er nyttig å ta med tilbake til arbeidsplassen, forteller hun.

Kurset avsluttes fredag.