LO Stat i Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold inviterte til kurs for medlemmer, tillitsvalgte og verneombud fra virksomheter i staten og Spekter. Et tidligere kurs ble fulltegnet på rekordtid, og onsdagens kurs var en mulighet for flere å få med seg nyttig lærdom.

I Horten møtte det drøyt 40 LO-medlemmer fra ulike virksomheter i stat og Spekter til en travel dag. Med temaer som "roller og ansvar for de ulike gruppene, taktisk kommunikasjon i pressede situasjoner, psykisk og fysisk forberedelse for å forebygge konflikter, oppfølging og ettervern, klargjøring av juridiske begreper, håndtering av fysisk konflikt, bevisstgjøring for å unngå fysisk konflikt, og praktiske øvelser på frigjøring", gir kurset mye nyttig kunnskap.

Rune Engevik har mange års erfaring fra politiet og utdanning innen bl.a krisehåndtering.  Holdt en god forelesning og engasjerte deltakere bidro til en god og reell læring, sier distriktssekretær Vidar- Lorang Larsen.

Det mener også Nina skavik NTL skatt sør.

-Jeg jobber med innkreving av merverdiavgift og driver saksbehandling via telefon og eller ved besøk av kunder på kunderommet. Jeg har fått informasjon fra kolleger som har tatt kurset tidligere og ønsker å lære om konflikthåndtering og være bedre forberedt og kunne forebygge uheldige hendelser. Dette har vært veldig bra kurs, sier Nina.

Sigbjørn Nuland er postbud og verneombud og støtter Nina i at kurset er veldig godt. Også han ønsker å lære mer om mellommenneskelige relasjoner og det å kunne løse konflikter i og utenfor Posten.

-Jeg har fått mange gode tips i dag, slår han fast.