Det var LO Stat i Bodø som arrangerte kurset på vegne av LO Stat.

Utgangspunktet er det faktum at en stadig økende del av sykefraværet i arbeidslivet skyldes psykiske plager. Det kan være vanskelig både for ledere, tillitsvalgte og medlemmer å møte og forholde seg til arbeidstakere og kollegaer som slikter psykisk.

Yngve Osbak gav deltakerne en forelesning rundt tema «Psykisk helse» som opplevdes både som nyttig og til ettertanke, forteller distriktssekretær Mona

May Antonsen og Bente Ankerstrøm, begge fra Norges Brannskole i Fjelldal, mener kurset var både spennende, interessant og ga mye viktig kunnskap om denne problemstillingen.

 


- Et interessant kurs, mener May Antonsen (til venstre) og Bente Ankerstrøm. FOTO: Mona Fagerheim