(OBS: Flere bilder i slutten av artikkelen!)

En viktig del av kurset er nemlig å forberede 1. mai og sørge for å bli synlig. Det førte til at 1.maitoget på Hamar hadde et synlig LO Stat-innslag.

Men før det hadde 23 deltakere fra hele landet vært sammen på Sørmarka i tre dager.

Kurset er ment å synliggjøre nødvendigheten av at tillitsvalgte engasjerer seg i samfunnsspørsmål.

Viktige deler av kurset er derfor innblikk i arbeiderbevegelsens historie og metoder for påvirkning av samfunnsutviklingen i vår egen tid. Målet er at deltagerne skal kunne utøve faglig og samfunnspolitisk påvirkning som tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i sitt lokalsamfunn.

I tillegg til innledninger på historie og hvordan LO og LO Stat er organisert fikk  de i oppgave å utarbeide paroler, appeller og uttalelser, og fikk altså testet dette i praksis 1. mai på Hamar. De valgte seg kampen mot postdirektivet som hovedbudskap, og ingen var i tvil om hva LO Stat mener om det.

Kurset ble ledet av Jørund Hassel og Vidar-Lorang Larsen, som er LO Stats distriktssekretærer i henholdsvis Hamar og Sarpsborg.

Hilde-Beate Hansen fra NTL-Forsvaret kunne fortelle at dette var første gang hun gikk i tog på 1. mai.

- Jeg syns det har vært interessant å lære om faglig og politisk arbeid og ikke minst være med på å forberede 1. mai. Nyttig lærdom, mener hun og høstet bifall fra Elisabeth S. Olsen fra Norsk Jernbaneforbund.

- Et spennende og lærerikt kurs, slår hun fast.

Arrangementet på Hamar ble avsluttet ved at de overvære Klevfossrevyen, som viser hvordan arbeidsfolk og deres familier hadde det på slutten av 1800- og tidlig 1900-tall på Klevfoss papirfabrikk.


Parolen er montert! Foto: Vidar Lorang Larsen
Parolen er klar!

Det er momt å delta, sier Anne Lise Jill. Foto: Vidar Lorang larsenMorsomt å delta, synes Anne-Lise

Ivar, Inger-Johanne og Tor  har intervjuet Bård Vegar Solhjell (SV) etter hans tale på Hamar. Foto: Vidar Lorang Larsen
MØTE MED SOLHJELL: Ivar, Inger-Johanne og Tor intervjuet Bård Vegar Solhjell (SV) etter hans tale på Hamar.

Middag etter en lang dag på Hamar. En stopp på Nebbenes før vi tar kvelden på Sørmarka. Foto Vidar Lorang Larsen
LANG DAG:En stopp og spise middag på Nebbenes før vi tar kvelden på Sørmarka.