Sjefene ute på virksomhetene driver et spill for å sette yrkesgrupper opp mot hverandre. Nå trappes kulturstreiken ytterligere opp.

- Vi er i en lovlig streik med bakgrunn i et legitimt krav om at kulturinstitusjonene følger opp løftene fra 2016. I stedet for å sette seg ned ved forhandlingsbordet, opplever vi bevisst undergraving av troverdigheten til de tillitsvalgte. Vi ville aldri fremmet krav som er dårlige for våre medlemmer. Verken frilansere eller fast ansatte, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Vi var med på en dugnad for i sikre god økonomi i kulturinstitusjonene. I Nå løper sjefene fra løftene, og begrunner det med at våre krav gir en dårlig pensjon. Vi opplever det som at de prøver å sette ulike grupper arbeidstakere opp mot hverandre. Oppførselen gjør det svært vanskelig å stole på arbeidsgiverne ved neste korsvei, og vil gjøre samarbeidet framover krevende.

Et godt alternativ.

For Fagforbundet, NTL og Creo har det hele veien handlet om å skape et rikt og mangfoldig kulturliv. Det er eneste grunn til at vi ble med på dugnaden om en midlertidig pensjonsordning.

- Vårt krav, hybridordningen, vil være et godt alternativ for ansatte. Hybriden gir en god og trygg pensjon, samtidig som den løser de regnskapsmessige utfordringene for arbeidsgiverne. Nå må arbeidsgiverne ta ansvar. Ikke drive et spill i kulissene, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Vi må dele på risiko. 

Vi hadde en pensjonsordning hvor alt ansvar lå hos arbeidsgiver. Vi ble med på en midlertidig ordning hvor ansvaret ble flyttet over på den ansatte, for å redde økonomien i virksomhetene.

- I en hybridpensjon ligger forvaltningskostnadene hos arbeidsgiver. Vi synes det er rett og rimelig at arbeidsgiverne også bidrar, og tar en del av risikoen. Kostnadsforskjellene er minimale, men gir bedre, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Vi ønsker ikke boikott.

I streikeuttakene har vi bevisst tatt ut medlemmer slik at kulturinstitusjonene skal ha mulighet til å gi et tilbud til publikum.

- Så lenge kulturinstitusjonene ikke driver med streikebryteri, ønsker vi publikum velkomne til å nyte kulturtilbud. Vi ønsker ikke at publikum skal føle på dårlig samvittighet fordi de benytter billetter de har kjøpt. Vi ønsker ingen boikott.  Vi ønsker rettferdig pensjon, og det må vi beklageligvis streike for, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Her streiker 556 kulturansatte fra 22. september.

 

 • Den Nationale Scene (48) NTL-6/Fagforbundet-37/Creo-5 /
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (112) NTL-33/Fagforbundet-74/Creo-5
 • Det Norske Teatret (73) NTL-15/Fagforbundet-55/Creo-3
 • Nationaltheatret (37) NTL-5/Fagforbundet-27/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-1
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (24) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-24
 • Kilden Teater og Konserthus (32) NTL-14/Fagforbundet-16/Creo-2
 • Trøndelag Teater (34) NTL-0/Fagforbundet-32/Creo-2
 • Oslo Nye Teater (22) NTL-8/Fagforbundet-13/Creo-1
 • Hålogoland Teater (19) NTL-3/Fagforbundet-14/Creo-2
 • Teater Innlandet (9) NTL-0/Fagforbundet-9/Creo-0