- Vi har vært gjennom en lang og krevende streik, og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

- Vi er glade for at de berørte kulturvirksomhetene nå kan åpne igjen. Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne frem til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tilbudet fra Spekter etter meklingen onsdag 20. oktober åpnet dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat svarte opp 21. oktober. Basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev har Riksmekleren i helgen invitert partene til samtaler.

-  Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser. Partene skal i dette arbeidet bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren. Avtalen om permanent tjenestepensjonsordning tas inn i overenskomsten (b-delene) på virksomhetene.

Streiken har vært langvarig, og svært krevende for involverte parter. Partene er derfor enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter mellom de lokale parter for å reetablere gode relasjoner.

Her kan du laste ned Riksmeklerens møtebok (PDF, 196KB)