Storberget er leder av Forsvarskommisjonen, som er i full virksomhet mot et bakteppe der en krig raser i Europa. Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Kommisjonen skal også synliggjøre hvilke konsekvenser dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge.

Kommisjonen skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt blant annet ved å bringe nye ideer på banen og diskutere disse i offentligheten. Og det siste er viktig, poengterte Storberget.

- Dere har mange medlemmer innenfor dette helt sentrale området. Og vi skal lytte til det de mener. Derfor er jeg veldig glad for å ha Egil (André Aas) med i arbeidet. Fagbevegelsen er viktig, slo han fast.

Storberget tror at et finsk og svensk medlemskap i NATO kommer til å innebære store endringer, også for Norge.

- Mulighetsrommet blir så mye større hvis vi får et nordisk forsvarssamarbeid innad i NATO. Men vi får også forpliktelser som er annerledes enn i dag. Dette vil påvirke Forsvaret i Norge og hvordan vi organiserer oss, sa han.

 Storberget er også opptatt av samarbeidet mellom militært og sivilt beredskap.

- Vi har et mye mer sårbart samfunn en tidligere, og gråsonen for hvem som har ansvar blir større. Det har vi brent oss på før. En viktig oppgave for oss og beredskapskommisjonen, som jobber samtidig med oss, er å fjerne tvil om ansvar, sa Storberget.