AV: Anders hauge Eltvik, LO Media


Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) innledet om staten og fornyinga som skal skje der framover de neste åra. Hun sier at lederne i staten skal utvikles, og at mål- og resultatstyringa har vært et godt rammeverk for forvaltninga.

– Utfordringa er hvordan vi praktiserer rammeverket. Jeg kjenner ikke til at noen av kritikerne mot mål- og resultatstyring har lansert et godt alternativ, sier hun.

Kritiske

Norsk Tjenestemannslag har vært en av de sterkeste kritikerne av markedstenkinga, og representantene deres var aktive i debatten på Kartellkonferansen. De var blant annet veldig opptatt av hovedavtalen:

– Vi trenger ledere som kan hovedavtalen, men får mange tilbakemeldinger om ledere som ikke respekterer avtaleverket. Det skapet ikke tillit. Du trenger hjelp til utviklinga av forvaltninga, og der skal vi bidra, men da må vi slippe inn i rommet dere lederne sitter og diskuterer utviklinga, sier Sturla Søpstad.

Torill Nustad viste til alle de som tidligere har vært statsansatte, som nå er outsourcet og har fått lavere lønn. Hun lurte på om Aasrud kommer til å gjøre noe for å ta tilbake noen tjenester som er skilt ut.

– Hovedavtalen i staten er oppe til reforhandling. I dag har vi ingen medbestemmelse ved outsourcing. Denne medbestemmelsen er det viktig for oss å få, vil dere gi oss den? Og kan du garantere at vi fortsatt skal ha en felles, kollektiv hovedtariffavtale i staten? Det er greit å få et klart svar før vi skal starte valgkampen, sier hun.

Svein Ivar Skodjevåg mener regjeringa må endre politikken:

– Det har blitt mer og mer markedsstyring i offentlig sektor. Det ligner på høyrepolitikk. Er det dette statsråden ønsker seg, og er det regjeringas strategi for veien videre? I så fall må vi kanskje fornye den rødgrønne politikken, sier han.

Oversetting

Ellen Dalen er ikke spesielt fornøyd med styringssystemet på Universitetet i Oslo, der hun jobber. Hun tok utgangspunkt i Aasruds tanker om utviklinga av staten, og oversatte begrepene til hvordan dette arter seg for de som jobber i staten.

– «Bedre ledelse» betyr for oss mer bruk av styringsretten og manglende innvirkning. «Styre ressursene mot primærvirksomheten» betyr kutt i drift og forvaltning, og mer til strategi og analyse. «Effektivisering» betyr å ikke jobbe for å gi gode tjenester, men heller jobbe «godt nok». «Holdninger» betyr lojalitet og entusiasme. «Resultatorientering» er tellekanter, klargjorde hun.

Dalen krever at ansatte involveres for å unngå det hun har beskrevet.

– Vi må styrke hovedavtalen og ledernes kompetanse. Og anerkjenne at medbestemmelse er viktig for gode velferdstjenester, sier hun.

Taus om hovedavtalen

Aasrud ville ikke gå inn på reforhandlingen av hovedavtalen, siden dette pågår akkurat nå.

– Men jeg tror vi kan si det sånn: Hadde det vært streikerett på dette, tror jeg ikke streiken hadde vært nært forestående. Jeg tror vi skal finne løsninger som ikke gir noen konflikt, sier statsråden.

Hun la til at medbestemmelse kommer til å bli sentrale elementer i den nye hovedavtalen.

– Vi skal selvsagt følge hovedavtalens bestemmelser. Er det mer vi kan gjøre for å gjøre dette bedre, tar vi gjerne noen runder på det, sier hun.

Aasrud understreket at lederne i staten skal bli bedre, og at plattformen for ledelse i staten er god. Utfordringen er å få budskapet fram til lederne helt ut i de ytterste delene av staten.

– Jeg tror ikke vi kommer fra at vi skal ha et innslag av private som vi samarbeider med. Vi må også stille krav til lønns- og arbeidsvilkår til dem vi samarbeider med. Men vi har heller ikke noe mål om å drive ytterligere, prinsipiell konkurranseutsetting, sier hun.

(aktuell.no:) Flere saker fra Kartellkonferansen