Ny nominell rente for boliglån i SPK blir 2,178% fra 1. juli. Renten på boliglån i SPK følger normrenten, som beregnes seks ganger årlig og fastsettes av myndighetene. Renten beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste markedsrentene som blir innrapportert til Finansportalen. Rentemodellen innebærer at rentenivået på boliglån i SPK over tid skal være konkurransedyktig med de aller beste lånetilbudene i markedet.

Fordi renteobservasjonene gjøres tilbake i tid, vil renten i SPK ha en tidsforskyving fra når et fall i markedsrentene slår ut på vår rente. Samme forsinkelse gjelder også i motsatt fall, når markedsrentene øker. Det betyr at rentenedgangen vi ser i markedet nå vil komme lånekundene i SPK til gode, men med et forsinket tidsforløp.

 - Akkurat dette er noe vi og våre medlemmer aksepterer. Når vi er i en normalsituasjon vel og merke. Men det er ingenting normalt med norsk økonomi for tiden. Når Norges Bank setter ned styringsrenta til 0 prosent og samtidig varsler at den vil ligge på et slikt nivå lenge, bør også renta i pensjonskassa gjenspeile dette. Da må det komme et ekstraordinært kutt, sier en oppgitt LO Stat-leder.

Han viser samtidig til at flere banker allerede før det siste kuttet i styringsrenta tilbyr lån med godt under to prosent rente, og at nye rentesenkinger er på vei.

Han syns ikke det er noen god forklaring at denne renta i realiteten setter etter en «matematisk modell» og at den ikke kan endres på kort sikt.

- Det er tatt mange grep under denne krisa som har vært ekstraordinære. Finansdepartementet laget reglene om normrenta i sin tid, og kan naturligvis instruere SPK.

Neste mulige renteendring for kundene i SPK er 1. juli, med virkning fra 1. september.

- Jeg ser ingen grunner til at man skal måtte vente så lenge, sier han.