- Det går godt økonomisk i mange virksomheter. Det må våre medlemmer få dra nytte av. De blir ofte bedt om å vise moderasjon i dårligere tider, derfor forventer de å få sin del av overskuddet når det går bedre, sier forhandlingsleder Eivind Gran, som også er nestleder i LO Stat.

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag, skal gjennomføres raskt – og vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkel virksomhet (B-delen). I Helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

LO Stat krever et generelt lønnstillegg på kr 2438 per år. Dette er identisk med det generelle tillegget i frontfaget..

I de videre forhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede.

LO Stat krever i tillegg en bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.

LO Stat vil også ha en styrking av seniorpolitiske tiltak i Spekter-virksomhetene.

- Antall pensjonister er økende. IA-avtalen vektlegger tiltak som legger til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i stilling. Derfor krever LO Stat at Spekters medlemsvirksomheter skal avtalefeste seniorpolitiske tiltak i A2/B-delene. Ordningene skal blant annet åpne for tiltak som innebærer lettelse i arbeidsbyrden, kortere arbeidstid og/eller midlertidige lønnstillegg og kompetansefremmede tiltak. Disse ordningene skal være kollektive, sier Eivind Gran.

I frontfagene ble man enige om en styrking av rettigheter for innleide arbeidstakere fra vikarbyråer. Arbeidsgiverne i Spekter vil møte det samme kravet i A-delsforhandlingene.

For ytterligere kommentarer/spørsmål:

Eivind Gran, nestleder i LO Stat: 957 88 723
Stein Erik Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882