Fristen i lønnsforhandlingene går ut rundt midnatt, men riksmekleren ser ikke bort i fra at det blir en lang natt og at forhandlingene vil fortsette på overtid.

Riksmeklerens rolle er å prøve og få partene til å komme til enighet og unngå streik.

– Vi har ryddet unna en del spørsmål og er nå i gang med kjernespørsmål. De første timene nå vil bli krevende og jeg vet ikke hvor lenge dette vil ta. De neste timene vil vi gå litt mer detaljert og konkret til verks. Da kommer også ulike syn fra partene mer tydelig fram. Det blir krevende, både for meg som mekler, men også for de som forhandler, sier han.

Les mer på aktuell.no