Arbeids- og sosialdepartementet skal nå lage et utkast til et mandat, som partene skal få si sitt om. Neste møte er tidfestet allerede før påske.

Mens ansatte i privat sektor for lengst er blitt omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009. LO Stat-leder Tone Rønoldtangen har ved flere anledninger invitert både denne og den forrige regjeringen til å ta opp forhandlingene igjen.

- Det skylder vi de yngre årsklassene. Samtidig er ikke dette en enkel prosess. Det er mange parter og enda flere hensyn som skal tas. Derfor bør vi skynde oss sakte og bruke den tida som trengs, sier Rønoldtangen.

Hun er imidlertid klar på en ting:

- Skal det bli et godt resultat må partene i offentlig sektor gjennomføre reelle forhandlinger., slår hun fast.

.