Kursvirksomheten i LO Stat er allerede innstilt fram til i  midten av mai. Nå videreføres denne stansen fram til 1. august. Det vil bli foretatt en ny vurdering på et sendere tidspunkt om virksomheten kan tas opp igjen i løpet av høsten.
 
Samtidig er partene i staten enige om nye datoer for gangen i hovedtariffoppgjøret i staten. Dette avhenger av forhandlingene i frontfaget, som etter planen skal starte i begynnelsen av august. Det innebærer at alle andre oppgjør må vente til frontfaget er på plass. Partene i staten har blitt enige om at dagens avtale skal videreføres til 15. september klokken 2400, som da også blir forhandlingsfrist. Partene er også enige om at dersom det skulle bli behov for mekling, starter den opp onsdag 23. september med fristutløp onsdag 14. oktober klokken 2400.
 
I Spekter er datoer ikke helt fastlagt ennå, men også her må man vente på frontfaget.
 
For LO Stat får alt det som skjer noen flere konsekvenser. Deltagelsen i Arendalsuka er avlyst, det samme er landskonferansen på Sørmarka i september.
 
- Dette er naturligvis beklagelig for oss og medlemmene som har sett fram til å delta på kurs og konferanser, men jeg tror alle har forståelse for at vi må ta disse grepene nå, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
 
Når det gjelder årets representantskapsmøtet/kartellkonferanse på Gol i november avventer man med å ta en endelig beslutning, men Aas slår fast at LO Stat tar høyde for en «plan B» også her.
 
- Representantskapsmøtet avholdes hvert fjerde år, og er vårt landsmøte, så det gir naturligvis noen ekstra utfordringer for oss hvis denne krisa fortsetter i lang tid. Men vi vil finne en løsning på dette i samarbeid med forbundene våre, sier han og legger til:
 
- Uansett blir alt dette mindre viktig sammenlignet med den alvorlige situasjonen Norge står i. Jeg ber alle om å ta vare på hverandre og bidra til at vi kommer gjennom denne krisa. For det gjør vi, sier han.