Karianne Tung, som blir statsråd i det nye departementet, har vært daglig leder for interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port i tre år, men har solid politisk bakgrunn.

Regjeringen sier at de gjør endringen fordi det er noen politikkområder som må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet. Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform.

- Nå gjenstår det å se detaljene i den nye statsrådens portefølje, men umiddelbart tolker jeg dette som at man ønsker sterkere fokus på statlig sektor og de tjenestene våre medlemmer hver dag leverer til befolkningen. Jeg syns det er en god løsning, og gleder meg til å samarbeide med den nye statsråden, sier Aas.

Regjeringen opplyser at av praktiske årsaker vil det nye departementet først bli opprettet fra årsskiftet. Fram til da vil Kommunal- og distriktsdepartementet ha to statsråder: kommunal- og distriktsminister Erling Sande og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Endringene medførte også at Sigbjørn Gjelsvik går ut av regjeringen.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke Gjelsvik for et godt samarbeid, sier Aas.