Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper. Verdien av statens eierandeler i selskapene var ved utgangen av 2021 beregnet til 999 milliarder kroner. Av dette utgjorde 844 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs.

I dag legger Næringsminister Jan Christian Vestre fram regjeringens eierskapsmelding. Og det er hard lut han tar i bruk for å tøyle veksten i lederlønninger. Det innføres et nytt prinsipp for lederlønninger i statlig eide selskaper: Ingen toppleder skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte – ikke bare i prosent – men i kroner og øre, sier Vestre til VG.

Kraftig innstramming.

Dersom en leder får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet av de ansatte i organisasjonen, må det begrunnes særskilt og legges fram på generalforsamlingen. Og Vestre slår fast at det skal særs gode begrunnelser til for at staten som eier skal stemme for.

- Det er ingen eierskapsmelding som har gått så langt før. Dette er en svært kraftig innstramming. Men jeg vil være en næringsminister som utretter noe, sier Vestre.

Støtter Vestre.

- Det har jeg full forståelse for at Næringsministeren gjør, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

- Vi har dessverre opplevd en utvikling der avlønningen av ledelsen i mange av disse selskapene har tatt av. Det henger ikke på greip at ledere i statseide selskaper får lønn i mangemillionersklassen, og store tillegg og bonuser mens de ansatte bes om å vise moderasjon, sier Aas.

- Dessverre er sterke signaler i tidligere eierskapsmeldinger ikke fulgt opp i mange statseide selskaper. Da må regjeringen rett og slett bli tøffere, og bruke de virkemidlene de har, sier Aas.

Styrer kan bli byttet ut.

Og ett virkemiddel kan altså bli å skifte ut styrer som ikke lytter til eieren.

- Det vil selvfølgelig være en tøff beslutning, men slik må det nesten være. At eierens ord veier tungt er helt selvfølgelig. Slik er det jo også i private selskaper. Jeg syns ikke dette bør komme som noen stor overraskelse for styrene i disse selskapene. Så det er bare for dem å ta signalene nå, sier Aas.