- På tross av en vanskelig mekling fant vi en løsning for hele området, og medlemmene har godkjent resultatet, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

LO Stat meklet på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Her er virksomhetene i område 9 det ble meklet for, resten av området fant løsninger før meklingen:

• Vinmonopolet
• Ruter
• Flytoget
• SIVA, Selskapet for industrivekst
• Norlandia Barnehagene
• AIM Norway
• Studentsamskipnaden i Bergen
• Studentsamskipnaden i Stavanger
• Studentsamskipnaden i Østfold
• Drammen Scener
• Norlandia Pasienthotell
• Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
• SiO Mat og Drikke

Om Spekter-forhandlingene:
• A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).
I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
• Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster.
Slik er inndelingen: 1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak