Disse konferansene er en tradisjon i LO Stat. Her kommer de første innspillene fra lokale tillitsvalgte før neste års hovedoppgjør i staten og Spekter, der LO Stats forbund har nærmere 100.000 medlemmer til sammen.

Les mer om konferansene i NTL-magasinet.