"Flere veier til arbeid" er slagordet og det er arbeidsgivernes samfunnsansvar som skal belyses under årets innvandrerkonferanse på Radisson Blu Garden hotell i Trondheim. Å integrere innvandrere i arbeidslivet er en av de største utfordringene, i dag og i framtida. Og det er i stor grad arbeidsgiverne som skal i ilden i Trondheim den 5. september.

Ni innledninger fra meningssterke og kunnskapsrike innledere står på programmet. Tidligere LO Stat-leder og nå vegdirektør, Terje Moe Gustavsen skal åpne konferansen. Statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet skal snakke om den stortingsmeldingen om integrering og inkludering, som kommer i høst.

Bjørn Halvorsen fra NTL sentralforvaltningen skal innlede om samarbeid på området mellom ledelse og tillitsvalgte, mens Nordic Choice hotels og Ikea får fortelle om sine prosjekter for å skape et fargerikt arbeidsmiljø.

Hotellbransjen er i tillegg representert ved Ricakjeden, mens Posten Norge, som er premiert for sitt målrettede arbeid med integrering, skal fortelle om sine erfaringer. Også Mølla kompetansesenter og Trondheim kommune skal gi sine bidrag.

SINTEF og Miljøservice Trondheim eiendom er sist ut, før hele konferansen oppsummeres av Hanna Wozene Kvam.

- Vi håper på mange påmeldte fra hele landet. Konferansen er åpen for alle, men er nok spesielt aktuell for ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor, politikere og frivillige lag og organisasjoner, sier LO Stats distriktssekretær Lars Børseth. Han minner om at konferansen er gratis, men at reise og opphold må dekkes av deltagerne selv.

Her finner du påmeldingsskjema. Fristen er 29. august.

Distriktssekretær Lars Børseth kan kontaktes på lars.borseth@lostat.no eller tlf 957 41 253.