Hovedavtalen, populært kalt «arbeidslivets bibel» har som hovedformål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Avtalen regulerer blant annet samarbeidsforholdene på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

Må være enige om endring.

Det spesielle med disse forhandlingene er at de er konsensusbasert, noe som betyr at alle må være enig i eventuelle endringer. Partene er LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne på den ene siden, og staten på andre siden av bordet.

- Konsensuskravet innebærer en litt annen tilnærming enn for eksempel i tarifforhandlinger, der det er nedfelt tvisteløsninger, sier Aas.

OPPSTART: LO Stat-leder Egil André Aas og statens personaldirektør Gisle Norheim under oppstarten av forhandlingene i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

OPPSTART: LO Stat-leder Egil André Aas og statens personaldirektør Gisle Norheim under oppstarten av forhandlingene i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Ses i sammenheng med tillitsreformen.

Det har ikke vært uvanlig ved forhandlinger det siste tiåret at avtalen videreføres med få eller ingen endringer.

- Men vi har ambisjoner om å få til forsterkninger på noen sentrale områder. Den sittende regjeringen har varslet en storstilt tillitsreform i offentlig sektor. Selv om gjennomføringen av reformen fortsatt er i et tidlig stadium, er det ikke tvil om at et godt partsamarbeid på alle nivåer blir viktig når reformen skal settes ut i praksis, sier Aas, men legger også til:

- Samtidig er det også et poeng at det jo ikke nødvendigvis er innholdet i Hovedavtalen som er mangelfull, men praktiseringen av den, spesielt ute i virksomhetene. Der er det forbedringspotensial, sier Aas.