Meklingen i industrien endte med enighet om en ramme på 5,2 prosent og en ny etter- og videreutdanningsreform. - Et historisk oppgjør, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum etter at partene kom i mål langt på overtid. 

Tradisjonelt legger rammen i Frontfaget føringene for alle andre oppgjør, slik at også de som skal forhandle i Spekter og staten nå vet hva «malen» er.

- Jørn og folkene hans har gjort en veldig bra jobb, og skapt et godt grunnlag for oss som nå skal ut i forhandlinger utover våren. Nå blir det vår og medlemsforbundenes ansvar å følge opp i Spekter og staten, sier Lise Olsen, forhandlingsleder for LO Stat i Spekter, og LO Stat-leder Egil André Aas, som leder LO Stats delegasjon i staten.

Oppstart i Spekter er tirsdag den 9. april. I første omgang gjennomføres A-delsforhandlinger, som vanligvis gjennomføres raskt, og danner grunnlaget for forhandlinger ute i den enkelte virksomhet. I tillegg til store foretak som VY, Posten, Avinor, Vinmonopolet og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av disse forhandlingene. 

Statsoppgjøret starter mandag 22. april. Her jobber forhandlingsutvalget nå på spreng med å utarbeide det innledende kravet. Partene har frist til 30. april ved midnatt med å komme i mål. Klarer de ikke det må partene møtes hos Riksmekleren de første ukene av mai.